Innowacja i rozwój producenta dodatków paszowych

Innowacja

Jako międzynarodowy gracz w globalnym łańcuchu żywnościowym nieustannie koncentrujemy się na zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa naszych składników, testowaniu nowych produktów i zastosowań, przy jednoczesnym spełnianiu i przekraczaniu określonych wymagań regulacyjnych z całego świata.

Od badań i rozwoju, poprzez testy i monitorowanie, aż po marketing naszych produktów – nasze innowacje i wiedza pozwalają nam zapewnić naszym klientom spokój ducha, jeśli chodzi o bezpieczne i niezawodne produkty, przy których mogą liczyć na rozwój swojej działalności.

Badania i Rozwój

Dzięki naszemu ciągłemu zaangażowaniu w inwestowanie w nowe i rozwojowe projekty badawcze, Nutrex jest uznawany za wiarygodnego i kompetentnego dostawcę innowacyjnych i unikalnych dodatków.

Nasz multidyscyplinarny zespół specjalistów ds. Żywienia łączy badania naukowe z praktycznym doświadczeniem, aby przełożyć swoją wiedzę na praktyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów. Wszystkie nasze produkty i aplikacje są wynikiem intensywnych badań i rozwoju, zarówno wewnętrznych, jak i ścisłej współpracy z klientami, uniwersytetami i instytutami badawczymi na całym świecie. Ciągły przegląd informacji naukowych ujawnia nowe możliwości tworzenia innowacyjnych produktów i rozwiązań.

W wielu przypadkach nasz zespół techniczny ściśle współpracuje z zewnętrznymi ekspertami i wiodącymi naukowcami z różnych dziedzin nauki z całego świata. Ponadto jesteśmy stale czujni na pojawiające się trendy i otwarci na opinie naszych klientów i partnerów. Daje nam to możliwość ciągłego rozwoju naszej wiedzy, wymiany pomysłów i doświadczeń oraz stwarza nowe możliwości opracowywania innowacyjnych produktów i rozwiązań.

Dzięki inwestycjom i pracy zespołowej Nutrex jest w stanie szybko i dokładnie reagować na pojawiające się potrzeby w branży pasz na całym świecie.

Zapewnienie jakości

Jakość paszy

Ponieważ wymagania jakościowe dotyczące pasz dla zwierząt są coraz ważniejsze, a duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo pasz, firma Nutrex zdecydowała się na uzyskanie certyfikatu GMP zgodnie z normą FCA wydaną przez Ovocom vzw (www.ovocom.be).

Certyfikat FCA Animal Feed to kompletny moduł zapewniający bezpieczeństwo pasz obejmujący wszystkie ogniwa łańcucha paszowego. Wiele komponentów zostało zintegrowanych ze standardem FCA, takich jak wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością (ISO 9001), HACCP, standardy produktu, identyfikowalność, monitorowanie, programy warunków wstępnych, podejście łańcuchowe i obowiązkowy system ostrzegania. Ta certyfikacja GMP oparta jest na audytach przeprowadzanych przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikacyjną SGS.

Więcej informacji jest dostępnych na życzenie!

Kontakt