Diamond V

Diamond V
Metabolity drożdży

Diamond V | Przeżuwacze

Bioaktywne komponenty Diamond V są produkowane  przez  drożdże  Saccharomyces  cerevisiae  z  wykorzystaniem  chronionej  technologii  beztlenowej  fermentacji.  Metabolity  Diamond  V  korzystnie  wpływają  na  status  zdrowotny  przewodu  pokarmowego  poprzez  równoważenie  mikroflory  żwacza  i  optymalizację  jego  funkcji.  Ich  główne  działanie  polega  na  odżywieniu  dobroczynnych  bakterii  w  żwaczu,  co  skutkuje  poprawą  strawności  żwaczowej  i  ustabilizowaniem  pH  żwacza.  Lepsze  funkcjonowanie  żwacza  przekłada  się  na  poprawę  statusu  zdrowotnego  zwierząt,  które  łatwiej  mogą  wykorzystać  swój  potencjał  genetyczny.  Wysoka  smakowitość  preparatu  sprawia,  że  jest  chętnie  pobierany  przez  zwierzęta,  co  skutkuje  zwiększonym  pobraniem  suchej  masy  w  najbardziej  krytycznym  okresie  powycieleniowym.

 • Gwarancja  lepszej  strawności
 • Lepszy  apetyt  po  wycieleniu
 • Wyższa  produkcja  mleka
 • Mniej  komórek  somatycznych  w  mleku

Diamond V XPC LS | Trzoda chlewna

Bioaktywne komponenty Diamond V są produkowane przez drożdże Saccharomyces cerevisiae z wykorzystaniem chronionej technologii fermentacji beztlenowej. Metabolity Diamond V korzystnie wpływają na status zdrowotny przewodu pokarmowego poprzez równoważenie środowiska jelit i stymulację wzrostu populacji bakterii jelitowych. Unikalne składniki Diamond V wykazują także działanie antyoksydacyjne, pozytywnie wpływając na odporność zwierząt. Badania przeprowadzane przez firmę Diamond dowodzą, że stosowanie metabolitów Diamond V u loch wpływa korzystnie na masę i ilość prosiąt.

 • Większa mleczność loch
 • Poprawia wykorzystanie paszy
 • Podnosi status zdrowotny jelit
 • Redukuje problemy trawienne u loch po oproszeniu

Diamond V XPC LS | Drób

Bioaktywne komponenty Diamond V są produkowane przez drożdże Saccharomyces cerevisiae z wykorzystaniem chronionej technologii fermentacji beztlenowej. Metabolity Diamond V korzystnie wpływają na status zdrowotny przewodu pokarmowego poprzez równoważenie środowiska jelit i stymulację wzrostu populacji bakterii jelitowych. Unikalne składniki Diamond V wykazują także działanie antyoksydacyjne, pozytywnie wpływając na odporność zwierząt. Badania przeprowadzane przez firmę Diamond dowodzą, że stosowanie metabolitów Diamond V u drobiu korzystanie wpływa na poprawę wyników proddukcyjnych stad zarodowych/broilerów/niosek pozwalając wykorzysać ich potencjał genetyzcny.

 • Poprawia wykorzystanie paszy
 • Podnosi status zdrowotny jelit
 • Redukuje problemy trawienne
 • Poprawia odporność ptaków

Skuteczność działania Diamond V została potwierdzona doświadczalnie oraz w praktyce hodowlanej na setkach ferm amerykańskich i polskich. Ponad siedemdziesiąt lat doświadczeń firmy Diamond V Mills gwarantuje produkt naturalny, bezpieczny, trwały, o pewnych właściwościach.

Dostępność produktu i obsługiwane roszczenia mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.