Konserwanty do pasz

Produkty paszowe Przeżuwacze Konserwanty do pasz

Konserwanty do pasz

Standarg Q Silage | Płynny środek konserwujący dla TMR

Standard Q Silage jest premiksem który wykazuje wysoką aktywność w paszy przy czym nie zawiara ADR oraz wykazuje niską korozyjność. Jakość konserwowanych pasz jest niezbędnym warunkiem dobrych wyników produkcyjnych. Produkt podczas napełniania pryzmy lub w fazie wysypywania zapobiega rozwojowi drożdży, pleśni i bakterii, które mogą prowadzić do niepożądanych fermentacji i tworzenia toksyn. Produkt jest szczególnie zalecany do kiszonek o wilgotności mniejszej niż 50%: przy czym dodanie inokulantów jest nieefektywne, ponieważ ich optymalny wzrost występuje przy wyższej wilgotności (85-90%). Aby zoptymalizować wydajność, spryskaj Standard Q Silage 1 bezpośrednio na wierzch, używając odpowiedniego systemu pomp.

NutriSil | Zakiszacz w proszku

Bakteryjny preparat w proszku do kiszenia zielonek z traw, motylkowych i kukurydzy (całe rośliny, LKS, CCM lub ziarno). Preparat który wprowadziliśmy do oferty zawiera właściwy poziom bakterii do zakiszania w optymalnych i mniej sprzyjających warunkach pogodowych i technologicznych. Pozwala on uzyskać szybkie obniżenie pH do ok. 4, a tym samym uniknięcia niepożądanej fermentacji i strat składników pokarmowych zakiszanych roślin. Szczepy bakterii są tak dobrane aby wzajemnie uzupełniały się na różnych etapach procesu zakiszania niezależnie od jakości surowca i warunków zewnętrznych. Ich różnorodność i wysokie stężenie decydują o skuteczności. Bakterie w porównaniu z innymi produktami konkurencyjnymi mają aż 6-cio krotną przewagę liczebną.

Dostępność produktu i obsługiwane roszczenia mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.