Produkty chronione przed rozkładem w żwaczu

Produkty paszowe Przeżuwacze Produkty chronione przed rozkładem w żwaczu

Produkty chronione przed rozkładem w żwaczu

Methiocoat | Chroniona metionina

Methiocoat to chroniona metionina dla przeżuwaczy, osłonięta na zasadzie  mikroenkapsulacji  warstwami  lipidów.  Stanowi  skuteczne  uzupełnienie  dawek  pokarmowych,  szczególnie  opartych  na  dużej  ilości  kiszonki  z  kukurydzy.  Metionina  zawarta  w  preparacie  Methiocoat,  stosowana  w  okresie  przed  porodem,  ma  silne  działanie  antyketozowe  oraz  ogranicza  ryzyko  stłuszczenia  wątroby.  Podawana  po  wycieleniu  optymalizuje  produkcję  mleka,  podnosi  poziom  kazeiny  w  mleku  oraz  wpływa  na  obniżenie  liczby  komó-rek  somatycznych.

  • Zmniejsza  ryzyko  ketozy  i  stłuszczenia  wątroby
  • Optymalizuje  produkcję  mleka
  • Obniża  zawartość  komórek  somatycznych

ReaShure XC – 60% precyzyjnie uwalniana cholina

Łącząc zaawansowaną technologię i wiodące w branży kapsułkowanie, ReaShure-XC jest obecnie najlepiej zbadaną, skuteczną, opłacalną i skoncentrowaną formą choliny chronionej przed rozkładem w żwaczu na rynku. Cholina jest niezbędna dla zdrowia zwierząt i ludzi, ponieważ jest biochemicznym budulcem i prekursorem wielu związków niezbędnych do życia. Cholina jest także niezbędnym składnikiem odżywczym w okresie przejściowym, wykorzystywanym do wspomagania pracy wątroby i dostarczania tłuszczu do gruczołu mlekowego.

.

  • 2,10 kg dziennie lub 640,50 kg mleka więcej w okresie pełnej laktacji.
  • Udowodnione zmniejszenie zaburzeń metabolicznych, w tym ketozy, przemieszczenia trawieńca i subklinicznej gorączki mlecznej.
  • Wpływ na cielęta w okresie ciąży, prowadzący do wzrostu i poprawy zdrowia.

Dostępność produktu i obsługiwane roszczenia mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.