Nutrase® P, enzym 6-fitazy, otrzymuje europejskie zezwolenie na stosowanie w paszach dla drobiu
Kamień milowy dla przemysłu drobiarskiego

Informacja prasowa – 12 kwietnia 2024 r

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska wydała zezwolenie na wprowadzenie Nutrase® P, wysoce wydajnego enzymu 6-fitazy, na rynek europejski.

Zezwolenie to umożliwia jego stosowanie jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu hodowanych na mięso, niosek oraz ptaków ozdobnych. Ta rejestracja, przyznana przez Komisję Europejską po pozytywnych ocenach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), stanowi ważny kamień milowy w naszym zaangażowaniu w innowacje i wsparcie dla przemysłu drobiarskiego.

Czym jest Nutrase® P?

Nutrase® P jest unikalną 6-fitazą bakteryjną która skutecznie uwalnia fosforany z fitynianów, poprawiając w ten sposób strawność fosforu, i zmniejszając potrzebę dodawania
fosforanu do paszy.

Enzym 6-fitazy Nutrase® P zapewnia szerokie korzyści zdrowotne i ekonomiczne dla przemysłu drobiarskiego:

  • Zwiększona wydajność trawienia: Nutrase® P, jako silny enzym 6-fitazy, pomaga uwalniać fosfor z fitynianów, co skutkuje lepszym wchłanianiem niezbędnych składników odżywczych, takich jak fosfor, wapń i inne minerały. Przyczynia się to do lepszego wzrostu i wydajności.
  • Lepsza konwersja paszy: Zwiększone wchłanianie składników odżywczych pozwala fermom drobiu na bardziej efektywne wykorzystanie paszy, zmniejszając koszty konwersji paszy i poprawiając zrównoważony rozwój produkcji drobiu
  • Przyjazny dla środowiska: Nutrase® P zmniejsza ilość niestrawionych fitynianów w oborniku. Ma to pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie wypłukiwania fosforu do gleby i wody.
  • Bezpieczny i niezawodny: Enzym został dokładnie przetestowany i uznany za bezpieczny zarówno dla drobiu, jak i konsumentów. Europejska rejestracja potwierdza jakość i niezawodność Nutrase® P.

Europejska rejestracja Nutrase® P stanowi znaczący kamień milowy i odzwierciedla niezachwiane zaangażowanie Nutrex w innowacje i dostarczanie najwyższej jakości rozwiązań żywieniowych. Jesteśmy przekonani, że Nutrase® P odegra kluczową rolę w rozwoju przemysłu drobiarskiego w całej Europie poprzez poprawę efektywności żywieniowej i promowanie zrównoważonych praktyk produkcyjnych.

Kurt Van De Mierop, Dyrektor Zarządzający Nutrex