Nutrase® | Enzymy

Nutrase®
Enzymy

Poprawia zdrowie jelit, wydajność i obniża koszty pasz

Nutrase®

Marka Nutrase reprezentuje doświadczenie Nutrex w technologii enzymów paszowych i oferuje zestaw narzędzi dostosowany do twoich potrzeb w celu poprawy strawności paszy, obniżenia kosztów paszy i zwiększenia zużycia składników odżywczych i energii.

Wykorzystaj to, co najlepsze!

Pszenica, kukurydza i jęczmień są głównymi składnikami w żywieniu zwierząt, zapewniając zwierzętom produkcyjnym niezbędne składniki odżywcze i energię do wzrostu i utrzymania. Jednak znaczna część frakcji węglowodanowej obecnej w tych ziarnach składa się ze słabo strawnych składników sklasyfikowanych jako polisacharydy nieskrobiowe (NSP), których głównym składnikiem jest arabinoksylan (AX). Ze względu na ich położenie i obfitość w materiale roślinnym AX może powodować znaczne zmniejszenie strawności paszy, a w niektórych dietach również zwiększa odchody na mokro. Enzymy NSP są szeroko stosowane w produkcji zwierzęcej ze względu na ich zdolność do zwiększania strawności paszy i zmniejszania działania przeciwżywieniowego niektórych węglowodanów.

W naszym asortymencie enzymów NSP najważniejsza jest endo-ksylanaza o doskonałej zdolności do skutecznego rozkładu zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych arabinoksylanów. W połączeniu z prawie neutralnym optymalnym pH zapewnia to maksymalny czas i skuteczność dla optymalnej aktywności enzymu w przewodzie pokarmowym.

Ta kombinacja powoduje:

  • lepsze uwalnianie składników odżywczych oraz silniejsze obniżenie lepkości trawienia i mokrej ściółki
  • zwiększona produkcja prebiotyków w przewodzie pokarmowym, w celu wsparcia rozwoju korzystnej mikroflory i utrzymania zdrowego jelita

Dzięki tym wyjątkowym właściwościom enzymy Nutrase NSP są w stanie znacznie zwiększyć wydajność i obniżyć koszty produkcji we wszystkich dietach zbożowych, niezależnie od tego, czy są oparte na kukurydzy, pszenicy lub innych zbożach, i od początku do końca zywienia zwierząt monogastrycznych i w akwakulturze.

Nutrase® P

Fosfor jest niezbędnym minerałem dla wszystkich zwierząt i odgrywa ważną rolę w wielu procesach biologicznych, takich jak metabolizm i wzrost komórek, wykorzystanie energii i mineralizacja kości. W ziarnach zbóż fosfor jest magazynowany jako kwas fitynowy lub fitynian. Zwierzęta monogastryczne nie są w stanie wykorzystać P z kwasu fitynowego lub fitynianu, ponieważ brakuje im endogennej fitazy.

Aby zapewnić zwierzętom monogastrycznym wchłanianie wystarczającej ilości fosforu z dostarczonej diety, do pasz dla zwierząt dodaje się kosztowny nieorganiczny fosfor, często przekraczający ich wymagania. Prowadzi to do wydalania nadwyżki fosforu przez obornik, co powoduje problemy środowiskowe. Dodawanie fitazy do diety zwierząt monogastrycznych jest zatem szeroko stosowane w celu zwiększenia strawności P i zmniejszenia wydalania P w oborniku. Ponadto fitaza może również poprawić dostępność aminokwasów i energii oraz innych minerałów, takich jak Ca, Zn, Fe i Cu.

Nutrase P jest unikalną bakteryjną 6-fitazą, która skutecznie uwalnia fosforan z fitynianu i zmniejsza potrzebę dodawania fosforanu w paszy.

Nutrase® BXP

Nutraza BXP jest mieszanką enzymów, zawierającą aktywność endo-ksylanazy, β-glukanazy, α-amylazy i 6-fitazy. Ten kompleks wielu enzymów został opracowany w celu zagwarantowania optymalnej strawności paszy i zasobów odżywczych oraz poprawy zdrowia jelit u zwierząt hodowlanych. Aktywności endo-ksylanazy i β-glukanazy zmniejszają działanie przeciwżywieniowe arabinoksylanu i β-glukanu. Ponadto α-amylaza wspomaga trawienie skrobi, a fitaza uwalnia fosforan z fitynianu.

Nutrase BXP jest idealny do stosowania w paszach dla młodych zwierząt i paszach zawierających kilka zbóż lub produkty uboczne z ziarna. Pozwala to mieszalni pasz na stosowanie tylko jednego kompleksu enzymatycznego oraz ułatwia produkcję paszy i zmniejsza jej koszty.

Najważniejsze zalety Nutrase:

  • Zwiększa wzrost i wydajność paszy
  • Promuje zdrowe jelita
  • Zwiększa strawność
  • Poprawiona jakość ściółki
  • Obniża koszt paszy

Kluczowe właściwości wyróżniające Nutrase:

  • Skuteczny we wszystkich dawkach przy użyciu kukurydzy, pszenicy lub innych zbóż
  • Optymalna aktywność w neutralnym pH
  • Znakomita stabilność podczas granulacji i przechowywania

Dostępność produktu i obsługiwane roszczenia mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.