Polityka prywatności Nutrex

Ogólne zasady

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) reguluje przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z naszej strony internetowej („strona internetowa”) i usług towarzyszących (zwanych dalej łącznie „usługami”). Przetwarzanie to jest wykonywane przez Nutrex jako administratora danych, z siedzibą pod adresem Hoogbuul 24, 2250 Olen, Belgia („my”, „nasz”), notowane na liście CBE (Crossroads Bank for Enterprises) pod numerem BE 0455 467 557 zgodnie z obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. Korzystając z naszej Witryny i / lub naszych Usług, potwierdzasz, że dokładnie przeczytałeś niniejszą Politykę prywatności i że bez zastrzeżeń się z nią zgadzasz. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności według własnego uznania. Takie zmiany będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej.
 2. Klikając pole wyboru włączenia prywatności w formularzach na stronie internetowej, oświadczasz, że rzeczywiście przeczytałeś niniejszą Politykę prywatności i zgadzasz się z nią. Oświadczasz, że rozumiesz, w jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe. Zgadzasz się również z faktem, że dalsze korzystanie jest rozumiane jako ciągłe pozwolenie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kierując zapytanie do privacy[at]nutrex.eu.
 3. Pamiętaj, że możemy wykorzystywać tak zwane „pliki cookie” lub podobną technologię w ramach Witryny i / lub Usług. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym urządzenia i zawierają pewne informacje, które czasami zawierają dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.
 4. Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 16 marca 2020 r.

Jak i dlaczego przetwarzamy dane

 1. Podczas korzystania z Witryny i / lub Usług przetwarzamy dane osobowe dotyczące Ciebie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane między innymi w następujących celach (w tym podstawach prawnych):
   

  Kiedy i na jakiej podstawie?

  • Korzystanie z witryny (wyrażenie zgody i w stosownych przypadkach uzasadniony interes)
  • Skontaktuj się z nami (wyrażenie zgody i w stosownych przypadkach uzasadniony interes)
  • Ubieganie się o wolne miejsca pracy (pozwolenie)

  Jakie dane?

  • informacje identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, telefon itp.)
  • Szczegóły kontaktu

  Dlaczego?

  • Poprawa komfortu użytkownika odwiedzającego witrynę
  • Odpowiadanie na prośby o kontakt
  • Umożliwienie procesu aplikacyjnego
 2. Zasadniczo otrzymujemy wyżej wymienione dane osobowe bezpośrednio od Ciebie. Jeśli jednak zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem konta w mediach społecznościowych (na przykład Facebook, LinkedIn), informacje te są gromadzone za pośrednictwem Twojego profilu w mediach społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności dostawcy usług mediów społecznościowych, aby ustalić, które dane są przetwarzane przez dostawcę usług mediów społecznościowych podczas korzystania z funkcji logowania do mediów społecznościowych.
 3. Nie będziemy wysyłać żadnych danych osobowych, które podajesz za pośrednictwem strony internetowej, do dostawców mediów społecznościowych, chyba że wyrazisz na to zgodę.
 4. Oprócz wyżej wymienionych celów możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe:
  1. w celu dostarczenia Ci spersonalizowanej i wydajnej informacji o produktach i usługach, o które prosisz, za pośrednictwem strony internetowej, e-mailem, telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych;
  2. przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli świadczyć usługi;
  3. do celów marketingu bezpośredniego, tj. w celu zapewnienia ukierunkowanej komunikacji, ofert promocyjnych i innych oraz wszelkich innych reklam, które my lub nasi wybrani partnerzy mogą mieć do dyspozycji. Poprosimy o twoją wcześniejszą zgodę na to;
  4. do przeprowadzania analiz statystycznych w celu ulepszenia naszej Witryny i / lub Usług lub opracowania nowych produktów lub usług;
  5. w celu zapewnienia instytucji finansowej lub dostawcy usług płatniczych, aby umożliwić instytucji finansowej i dostawcy usług płatniczych wywiązanie się ze swoich ustawowych obowiązków;
  6. przekazywać policji lub organom sądowym jako dowód na ewentualne przestępstwa lub jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia niezgodnego z prawem czynu lub przestępstwa, które popełnił Pan (i) poprzez rejestrację w Witrynie lub Usługach lub korzystanie z niej;
  7. w kontekście możliwego połączenia, przejęcia / podziału lub podziału przez osobę trzecią, nawet jeśli taka osoba trzecia znajduje się poza EEA.

Komu udostępniamy dane?

 1. Nie wysyłamy Twoich danych osobowych osobom trzecim w sposób umożliwiający identyfikację bez Twojej wyraźnej zgody, jeśli nie jest to konieczne do świadczenia Usług.
 2. Możemy polegać na procesorach zewnętrznych, aby zaoferować Ci Witrynę i / lub Usługi. Zapewniamy, że podmioty zewnętrzne przetwarzają dane osobowe tylko w naszym imieniu i zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami. Gwarantujemy, że wszystkie zewnętrzne procesory są wybierane z należytą starannością, abyśmy mogli być pewni bezpieczeństwa i integralności twoich danych osobowych.
 3. Możemy przekazywać zanonimizowane i / lub zagregowane dane innym organizacjom, które mogą wykorzystywać te dane do ulepszania produktów i usług oraz do organizowania marketingu, prezentacji i sprzedaży produktów i usług na zamówienie.

Gdzie przetwarzamy dane

 1. My i nasi zewnętrzni przetwarzający przetwarzamy tylko dane osobowe, które można zidentyfikować w EEA.
 2. Możemy przesyłać nasze anonimowe i / lub zagregowane dane do organizacji spoza EEA. W przypadku takiego przekazania zapewnimy odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i integralności danych osobowych oraz że zagwarantowane zostaną wszystkie prawa do danych osobowych, które mogą przysługiwać Ci na mocy obowiązującego prawa.

Jak przetwarzamy dane

 1. Dołożymy wszelkich starań, aby przetwarzać wyłącznie dane osobowe niezbędne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście. Dołożymy wszelkich starań, aby dane osobowe były dokładne i aktualne.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie. Pamiętaj, że wycofanie pozwolenia może oznaczać, że nie będziesz już mógł korzystać z całości lub części Witryny i / lub Usług. Jeśli zarejestrowałeś się w naszej Witrynie, usuniemy twoje dane osobowe, jeśli usuniesz swój profil, chyba że obowiązek ustawowy lub regulacyjny albo nakaz sądowy lub administracyjny uniemożliwi nam to.
 3. Podejmiemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub kradzieżą oraz przed niezamierzoną utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Nasz personel lub personel naszych zewnętrznych kontrolerów będzie mógł uzyskać dostęp tylko na podstawie niezbędnej wiedzy, co podlega ścisłym obowiązkom zachowania poufności. Powinieneś jednak zrozumieć, że dbałość o bezpieczeństwo i ochronę polega wyłącznie na obowiązku środków zgodnych z dołożonymi staraniami, których nigdy nie można zagwarantować.
 4. Jeśli i kiedy rejestrację w Witrynie lub korzystanie z Witryny lub Usług można uznać (a) za naruszenie warunków praw własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa strony trzeciej, (b) zagrożenie dla bezpieczeństwa lub integralności Usług, (c) zagrożenie dla naszej Witryny, Usług lub systemów naszych podwykonawców w wyniku wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania złośliwego lub innej formy złośliwego kodu, lub (d) w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, dyskryminujący lub obraźliwy, możemy przetwarzać Twoje dane w naszym własnym interesie, w interesie naszych partnerów lub stron trzecich.

Jak długo przechowujecie moje dane?

Okresy przechowywania różnią się w zależności od charakteru świadczonej usługi. Przechowujemy twoje dane:

 • tak długo, jak jest to konieczne do celów, w których jest gromadzone i przetwarzane.
 • tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, umownych i prawnych oraz do realizacji naszych komercyjnych działań operacyjnych.

Twoje prawa

 1. Masz prawo zażądać dostępu do wszystkich danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Jednak wnioski o dostęp, które są wyraźnie przesyłane w celu spowodowania nam niedogodności lub szkód, nie zostaną rozpatrzone.
 2. Masz prawo żądać bezpłatnej korekty wszelkich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niedokładne. Jeśli zarejestrowałeś się w naszej Witrynie, możesz osobiście poprawić wiele takich danych za pośrednictwem swojego profilu. W przypadku przesłania takiego żądania należy również dołączyć dowód wskazujący, że dane osobowe, dla których żąda się sprostowania, są nieprawidłowe.
 3. Masz prawo wycofać wcześniej przyznane zezwolenie na przetwarzanie swoich danych osobowych. Możesz wycofać swoje zezwolenie w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy[at]nutrex.eu lub usuwając swój profil (jeśli dotyczy).
 4. Masz prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, jeśli nie są już potrzebne w świetle celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub jeśli cofniesz swoje pozwolenie na przetwarzanie. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że wniosek o usunięcie zostanie rozpatrzony w świetle obowiązków ustawowych lub regulacyjnych lub nakazów administracyjnych lub sądowych, które mogą uniemożliwić nam usunięcie odpowiednich danych osobowych.
 5. Zamiast żądania usunięcia, możesz również poprosić o ograniczenie przetwarzania lub danych osobowych, jeśli (a) kwestionujesz poprawność takich danych, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub (c) dane nie są już konieczne do cele określone, ale potrzebujesz go do obrony w postępowaniu sądowym.
 6. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli możesz wykazać, że istnieją poważne i uzasadnione powody dotyczące szczególnych okoliczności uzasadniających taki sprzeciw. Jeśli jednak przewidywane przetwarzanie jest oznaczone jako marketing bezpośredni, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bezpłatnie i bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 7. Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie pozwolenia lub na podstawie umowy, w której dane są przetwarzane automatycznie, masz prawo do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych w uporządkowany sposób iw ogólnie używanym formacie, który mogą być odczytane przez maszynę i, jeśli jest to technicznie możliwe, masz prawo do bezpośredniego przekazania takich danych innemu usługodawcy. Będziemy jedynymi osobami, które ocenią techniczną wykonalność tego.
 8. Jeśli chcesz złożyć wniosek o skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej wymienionych praw, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres privacy[at]nutrex.eu. Takie żądanie musi jasno określać, jakie prawo chcesz skorzystać i dlaczego. Po otrzymaniu takiego żądania powiadomimy Cię natychmiast. Jeśli okaże się, że wniosek jest uzasadniony, udzielimy go tak szybko, jak jest to racjonalnie możliwe i nie później niż trzydzieści (30) dni po otrzymaniu wniosku. Można zażądać dodatkowej legitymacji dotyczącej Twojej tożsamości.
 9. Jeśli masz skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, zawsze możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: privacy@nutrex.eu. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z naszej odpowiedzi, możesz złożyć skargę do belgijskiego urzędu ochrony danych, Rue de la presse 35, 1000 Bruksela. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do www.dataprotectionauthority.be.