Endotoksyny: induktory stanów zapalnych

Maksymalizacja podziału energii i składników odżywczych na procesy produkcyjne jest kluczem do opłacalnej ekonomicznie hodowli zwierząt. Zapalenie charakteryzuje się zmniejszoną produkcją, nieefektywnym wykorzystaniem paszy, słabą reprodukcją i zwiększonymi kosztami leczenia. Ważnym źródłem stanu zapalnego są endotoksyny lub lipopolisacharydy (LPS). Zwierzęta produkcyjne są stale narażone na endotoksyny przez cały cykl życia. Ponadto sugeruje się, że obecność tych toksyn jest związana z wieloma zaburzeniami metabolicznymi. Dlatego konieczne jest opracowanie skutecznej strategii eliminowania szkodliwego wpływu endotoksyn w celu zmniejszenia strat ekonomicznych dla rolników.

Wysokie koszty wystąpienia stanu zapalnego

Endotoksyny są rozpoznawane przez receptory Toll-podobne (TLR), zazwyczaj TLR4, co prowadzi do aktywacji układu odpornościowego. Rozpoznanie endotoksyn przez ich odpowiednią TLR inicjuje szlaki sygnałowe, co powoduje translokację czynnika transkrypcyjnego, czynnika jądrowego kappa beta (NF-κB), do jądra, co zwiększa ekspresję cytokin prozapalnych. Te cytokiny pomagają zapoczątkować odpowiedź białka ostrej fazy (APP) przez wątrobę.

Aktywowany układ odpornościowy potrzebuje większej ilości energii i składników odżywczych niż spoczynkowy układ odpornościowy. Aby zaspokoić tę potrzebę, energia i składniki odżywcze są odbierane z celów produkcyjnych (np. synteza mięśni szkieletowych, mleka i jaj oraz rozwój płodów) w celu wspierania odpowiedzi immunologicznej. Co więcej, cytokiny prozapalne hamują apetyt, co powoduje zmniejszenie pobierania składników odżywczych do celów produkcyjnych.

Koszty metaboliczne: Energia

Nieaktywne komórki odpornościowe utleniają pirogronian (pochodzący z glukozy) wraz z lipidami i aminokwasami poprzez cykl TCA, aby skutecznie wytwarzać energię (ATP) niezbędną do przeżycia komórek odpornościowych.

 

Podczas stanu zapalnego komórki odpornościowe stają się znaczące i zobowiązują konsumentów glukozy do wspierania potrzeb energetycznych potrzebnych do aktywacji. Dlatego zmieniają swoje potrzeby metaboliczne z oksydacyjnej fosforylacji na tlenową glikolizę w celu szybkiego wytwarzania ATP. Ta zmiana metabolizmu wymaga dużych ilości glukozy, co prowadzi do mniej dostępnej energii wykorzystywanej do wzrostu i produkcji.

Metabolizm energetyczny spoczynkowej komórki odpornościowej.
Metabolizm energetyczny aktywowanej komórki odpornościowej.
Modyfikacja metabolizmu białka z powodu stanu zapalnego.

Koszty metaboliczne: Białko

Stan zapalny i aktywacja układu odpornościowego są związane z modyfikacjami metabolizmu białka i aminokwasów. Wynika to ze zwiększonej produkcji cytokin prozapalnych, takich jak interleukina 1 (IL-1), interleukina 6 (IL-6) i czynnik martwicy nowotworów α (TNF-α), o których wiadomo, że są zaangażowane w regulacje metabolizmu białek. Podczas stanu zapalnego aminokwasy są wykorzystywane do syntezy białek zapalnych i immunologicznych, w celu wspierania proliferacji komórek oraz do syntezy innych związków ważnych dla funkcji obronnych organizmu.

Zwalczanie stanu zapalnego wywołanego endotoksynami

Endotoksyny są induktorami stanów zapalnych i generują koszty. Dlatego konieczne jest zminimalizowanie ilości i toksyczności endotoksyn a także ich wycieku przez układ pokarmowy. EndoBan to wyjątkowy produkt, który łączy różne strategie usuwania i detoksykacji endotoksyn z przewodu pokarmowego, zanim spowodują energochłonne stany zapalne.

Referencje są dostępne na życzenie.

EndoBan® FT

Reduktor toksyn

EndoBan®

Reduktor endotoksyn

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji!