EndoBan® FT | Reduktor toksyn

Produkty paszowe Drób EndoBan® FT

EndoBan® FT
Reduktor toksyn

Zmniejsza zagrożenie endotoksynami i mykotoksynami w celu zwiększenia wydajności

EndoBan® FT

EndoBan FT to produkt złożony z naszej szerokiej gamy produktów wiążących mykotoksyny Starbind oraz naszego dedykowanego reduktora endotoksyn EndoBan. EndoBan FT jednocześnie zwalcza mykotoksyny i endotoksyny, eliminując je z przewodu pokarmowego, zanim będą mogły wywierać swoje działanie toksyczne.

Rozbroić endotoksyny

 

Endotoksyny

Endotoksyny są toksycznymi cząsteczkami pochodzenia bakteryjnego. Najbardziej znanymi endotoksynami są lipopolisacharydy (LPS), które są składnikiem ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Cząsteczki LPS są uwalniane do środowiska, gdy bakterie namnażają się lub gdy ich błony komórkowe pękają w wyniku lizy bakteryjnej. Przewód pokarmowy jest najważniejszym źródłem endotoksyn. Gdy endotoksyny przekroczą barierę jelitową, wywołują reakcję zapalną, która zużywa energię i składniki odżywcze przeznaczone do wzrostu i produkcji. Dlatego skuteczna bariera jelitowa jest niezbędna do zapobiegania translokacji endotoksyn. Jednak wiadomo, że kilka czynników zewnętrznych (np. stres cieplny, mykotoksyny, patogeny, zmiana pokarmu) zwiększa przepuszczalność jelit, pozwalając na wyciek endotoksyn. EndoBan to unikalny dodatek paszowy, który łączy różne strategie zmniejszania wycieku endotoksyn.

Mykotoksyny

Mykotoksyny są metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez pleśnie rosnące na uprawach na polu lub powstające podczas przechowywania w nieoptymalnych warunkach. Mykotoksyny powstają głównie wtedy, gdy pleśń jest poddawana warunkom stresowym. Najważniejsze mykotoksyny istotne w żywieniu zwierząt to trichoteceny (toksyna DON i T-2), fumonizyny (FUM), ochratoksyna A (OTA), zearalenon, alkaloidy sporyszu i aflatoksyny. Po spożyciu mykotoksyny wywierają toksyczny wpływ głównie na przewód pokarmowy, układ odpornościowy i rozrodczy oraz wątrobę i nerki, powodując obniżenie wydajności zwierząt. Nasza seria Starbind oferuje skuteczne środki wiążące mykotoksyny, zaprojektowane w celu zmniejszenia ryzyka związanego z ich występowaniem.

Mykotoksyny i endotoksyny są często obecne razem u zwierząt hodowlanych i mogą wzajemnie wzmacniać negatywny wpływ na zdrowie i wydajność zwierząt. Ważne jest, aby chronić zwierzęta produkcyjne przed ryzykiem związanym z obiema toksynami. Endoban FT zwalcza jednocześnie negatywne skutki endotoksyn i mykotoksyn.

Najważniejsze zalety wyróżniające EndoBan FT:

 • Poprawia wydajność i wzrost paszy
 • Poprawia odporność
 • Ogranicza wyciek endotoksyn przez barierę przewodu pokarmowego
 • Zapobiega energochłonnym reakcjom zapalnym
 • Doskonała zdolność wiązania
 • Brak wiązania składników odżywczych
 • Hamuje rozwój pleśni

Najważniejsze cechy wyróżniające EndoBan FT:

 • Wiąże zanieczyszczenia na wysokim i niskim poziomie
 • Stabilny w szerokim zakresie pH w przewodzie pokarmowym
 • Jeden produkt dla wszystkich gatunków zwierząt
 • Bardzo stabilny

Spostrzeżenia

Dostępność produktu i obsługiwane roszczenia mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.