Wyjaśnienie problemu stresu cieplnego u drobiu


Ze względu na zmiany klimatu na całym świecie upalne dni stają się jeszcze bardziej cieplejsze i występują częściej, a fale upałów stają się bardziej powszechne. Jednocześnie mierzy się coraz  mniej chłodnych dni. Dotyczy to nie tylko regionów tropikalnych, ale także regionów o klimacie umiarkowanym. Wysokie temperatury wykazują szkodliwe działanie dla zwierząt gospodarskich. Stres cieplny jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych stanowiących wyzwanie dla produkcji drobiu na całym świecie, ponieważ ma szkodliwe konsekwencje dla wzrostu i produkcji, prowadząc do znacznych strat ekonomicznych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych stres cieplny w przemyśle drobiarskim powoduje łączne roczne straty ekonomiczne szacowane są na około 128–165 mln USD.

Czym jest stres cieplny?

Schemat strefy termoneutralnej. LCT: najniższa temperatura krytyczna, UCT: górna temperatura krytyczna, MAX: punkt maksymalnej utraty ciepła.

Ptaki są zwierzętami domotermicznymi, co oznacza, że mogą utrzymywać stałą temperaturę ciała (około 41 ° C) w określonych granicach. Ptaki są jednak bardzo wrażliwe na wysokie temperatury otoczenia ze względu na ich wysoką aktywność metaboliczną, pokrycie piórami i brak gruczołów potowych. Kiedy ptaki są narażone na wysokie temperatury otoczenia, zwłaszcza w połączeniu z wysoką wilgotnością względną i niską prędkością powietrza, doświadczają stresu cieplnego. Stres cieplny występuje, gdy pojawiają się trudności w osiągnięciu równowagi między wytwarzaniem ciepła, a jego utratą przez ciało.

Ptaki są w stanie utrzymać stałą temperaturę ciała w strefie termoneutralnej (A), która jest zakresem między dolną i górną temperaturą krytyczną (LCT i UCT). Gdy temperatura otoczenia przekroczy UCT, ptaki będą musiały aktywnie tracić ciepło przez dyszenie, najpierw powoli (B), a następnie szybciej (C) wraz ze wzrostem temperatury, co pogarsza dobrostan ptaków. Gdy temperatura otoczenia przekroczy punkt maksymalnej utraty ciepła (MAX), ptaki nie są w stanie kontrolować temperatury ciała, a śmierć staje się nieunikniona (D).

Jak drób radzi sobie ze stresem cieplnym?

Mechanizmy utraty ciepła dostępne dla ptaków. Promieniowanie (zielony), konwekcja (czerwony), przewodnictwo (żółty) i parowanie (niebieski).

1. Zwiększenie strat ciepła

Promieniowanie, konwekcja i przewodzenie są trzema rozsądnymi mechanizmami utraty ciepła, które ptaki mają do dyspozycji, aby utrzymać stałą temperaturę ciała.

  • Promieniowanie: Fale elektromagnetyczne przenoszą ciepło ciała przez powietrze w kierunku chłodniejszych obiektów. Im wyższa różnica temperatur, tym więcej ciepła traci się z powierzchni ciała.
  • Konwekcja: Ciepło z części ciała, takich jak grzebień, dzwonek i skrzydła, jest naturalnie tracone przez chłodniejsze otaczające powietrze. Aby zwiększyć utratę ciepła przez konwekcję, ptaki zwiększają odsłoniętą powierzchnię, podnosząc i rozkładając skrzydła oraz poszerzając naczynia krwionośne (rozszerzenie naczyń krwionośnych). Kolor części ciała, takich jak grzebień i dzwonek, staje się ciemniejszy. Odpowiedni przepływ powietrza jest niezbędny, aby osiągnąć efektywne straty ciepła przez konwekcję.
  • Przewodnictwo: ciepło jest przenoszone z ciała na chłodniejszą powierzchnię, gdy oba są w bezpośrednim kontakcie. Ptaki mogą na przykład siedzieć na ściółce lub opierać się o drut klatki, aby stracić ciepło ciała.

Gdy temperatura otoczenia wzrośnie do poziomu przekraczającego górną temperaturę krytyczną, rozsądne mechanizmy utraty ciepła stają się nieefektywne, a ptaki aktywnie tracą ciepło przez dyszenie. Dyszanie to płytki oddech z otwartymi ustami, który pozwala na utratę ciepła poprzez odparowanie wody z ust i dróg oddechowych i jest główną metodą utraty ciepła w tych wysokich temperaturach. Warunkiem tego jest jednak to, aby wilgotność powietrza nie była zbyt wysoka.

2. Zmniejszenie produkcji ciepła

Oprócz utraty ciepła ptaki zmniejszają również produkcję ciepła przez własne ciało. Rzeczywiście, ciepło ciała jest wytwarzane w procesach takich jak wzrost, aktywność mięśni i produkcja mięsa / jaj. Na ilość ciepła wytwarzanego w ciałach kurcząt wpływają takie czynniki, jak wiek, rasa, płeć i aktywność fizyczna. Aby obniżyć produkcję ciepła, ptaki będą aktywnie obniżać metabolizm i spożycie paszy, co spowoduje zmniejszenie przyrostu masy ciała i produkcji mięsa / jaj. Dodatkowo ptaki stają się mniej aktywne i oddalają się od innych ptaków.

Środki do zwalczania stresu cieplnego

Stres cieplny stanowi poważne wyzwanie i ma poważne konsekwencje dla dobrostanu, produkcji i rentowności drobiu. Można jednak podjąć szereg działań w celu radzenia sobie ze stresem cieplnym.

  • Wprowadź odpowiednie zmiany w praktykach zarządzania (takich jak wentylacja, gęstość obsady, zarządzanie ściółką…)
  • Zaprojektuj kurnik w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć stres cieplny
  • Wprowadź okresowe programy żywieniowe, a także przemyślane zmiany diety
  • Zastanów się nad dodatkami paszowymi mającymi na celu złagodzenie negatywnych skutków stresu cieplnego i poprawę wydajności ptaka

Referencje są dostępne na życzenie.

PhytoStar®

Produkty fitogeniczne

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji!