Starbind XP | Spoiwa

Produkty paszowe Drób Starbind XP

Starbind XP
Spoiwa

Skutecznie zmniejsza problemy z mykotoksynami, aby poprawić wyniki

Starbind XP

Starbind XP to mieszanka starannie dobranych adsorbentów, które wiążą mykotoksyny z przewodu pokarmowego, zapobiegają ich wchłanianiu do krwi i niwelują ich toksyczne działanie u zwierząt.

Nie ma ucieczki.

 

Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez pleśnie, które rosną na uprawach na polu lub rozwijają się podczas przechowywania upraw lub w gotowej paszy przechowywanej w złych warunkach. Pomimo faktu, że mykotoksyny są bez smaku, bezwonne i niewidoczne, stanowią duży problem w produkcji zwierzęcej, ponieważ powodują poważne straty ekonomiczne z powodu ich toksycznego działania po spożyciu. Różnorodne efekty kliniczne spowodowane przez mykotoksyny po spożyciu wahają się od estrogennego, immunotoksycznego, neurotoksycznego, mutagennego do rakotwórczego, w zależności od rodzaju mykotoksyny, jej dawki i gatunku zwierząt.

Jednakże największy wpływ ekonomiczny na produkcję zwierzęcą jest często związany z chroniczną ekspozycją na niskie poziomy różnych mykotoksyn, bez wyraźnych objawów klinicznych. Mają one duży wpływ na wydajność produkcji poprzez wpływ na zdrowie jelit, spożycie paszy, rozmnażanie, zdrowie narządów …

Wieloletnie intensywne badania, łączące badania in vitro i in vivo na różnych gatunkach, doprowadziły do opracowania oferty produktów Starbind XP. Marka Starbind XP obejmuje różnorodne produkty, od spoiw składających się wyłącznie z różnych starannie dobranych składników na bazie krzemianów po bardziej złożone produkty z bardziej zróżnicowanymi składnikami, które działają synergistycznie, aby zapobiegać i przeciwdziałać negatywnemu wpływowi zanieczyszczenia mykotoksynami.

Najważniejsze zalety wyróżniające Starbind XP:

  • Doskonała zdolność wiązania
  • Brak wiązania składników odżywczych
  • Poprawia odporność i wydajność
  • Hamuje rozwój pleśni

Kluczowe właściwości odróżniające Starbind XP:

  • Wiąże zanieczyszczenia na wysokim i niskim poziomie
  • Stabilny w szerokim zakresie pH w przewodzie pokarmowym

Spostrzeżenia

Dostępność produktu i obsługiwane roszczenia mogą się różnić w zależności od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.