Mykotoksyny – siła, z którą należy się liczyć!

Mykotoksyny

Mykotoksyny są toksycznymi substancjami pochodzącymi z wtórnego metabolizmu różnych rodzajów grzybów, takich jak Fusarium, Aspergillus i Penicillium. Mykotoksyny są wytwarzane przez grzyby rosnące na uprawach w polu lub podczas przechowywania składników roślinnych. Chociaż występowanie mykotoksyn może być specyficzne dla regionu ze względu na klimat i warunki przechowywania po zbiorach, zanieczyszczenie mykotoksynami w żywności i paszy stanowi problem na całym świecie.

Spośród setek znanych mykotoksyn, aflatoksyny (AF), ochratoksyna A (OTA), fumonizyny (FB), zearalenon (ZEA) i trikoteceny (DON, T-2, HT-2) są uważane za główne mykotoksyny w produkcji zwierzęcej. Różnorodne efekty kliniczne spowodowane przez mykotoksyny po spożyciu wahają się od zmniejszonej wydajności, stłumionej funkcji odpornościowej, uszkodzenia narządów, obniżonego stanu zdrowia jelit oraz problemów z układem nerwowym i rozrodczym oraz zależą od rodzaju mykotoksyny, jej dawki i gatunku zwierząt. Znaczne straty ekonomiczne są związane z mykotoksynami z powodu ich wpływu na wydajność zwierząt.

Problemy związane z mykotoksynami u drobiu, świń i przeżuwaczy

Drób

 • Immunosupresja
 • Zmniejszone pobranie paszy
 • Uszkodzenie jelit
 • Uszkodzenie wątroby
 • Zmiany ustne
 • Niska jakość skorupy jaja
 • Słabe upierzenie
 • Otłuzczona wątroba
 • Uszkodzenie nerek
 • Pozostałości w jajach konsumpcyjnych

 

Trzoda chlewna

 • Immunosupresja
 • Zmniejszone pobranie paszy
 • Uszkodzenie jelit
 • Uszkodzenie wątroby
 • Obrzęk płuc
 • Martwica ucha / ogona
 • Poporodowy zespół upośledzenia mleczności
 • Otłuzczona wątroba
 • Uszkodzenie nerek
 • Problemy z reprodukcją
 • Kalectwo

Przeżuwacze

 • Immunosupresja
 • Zmniejszone pobranie paszy
 • Uszkodzenie jelit
 • Uszkodzenie wątroby
 • Zmniejszona produkcja mleka
 • Przemieszczenie trawieńca
 • Upośledzona funkcja żwacza
 • Problemy z reprodukcją
 • Kalectwo
 • Pozostałości w mleku

 

Pobieranie próbek

Mykotoksyny wywołują różnorodne skutki toksyczne dla zwierząt, dlatego ważne jest przyjęcie dobrych praktyk zarządzania i kontroli w celu zmniejszenia ich wpływu. Praktyki te obejmują prawidłowe pobieranie próbek, szybkie i niezawodne metody analizy oraz podejmowanie odpowiednich środków w oparciu o wyniki. Pobieranie próbek jest jedną z najważniejszych, ale niedocenianych części wykrywania. Mykotoksyny nie są jednorodnie rozmieszczone w surowcach. Dlatego jeśli reprezentatywne próbki nie zostaną pobrane z różnych części surowca, wyniki będą prawdopodobnie negatywne dla mykotoksyn, generując fałszywe wyniki i poczucie bezpieczeństwa.

Synergia

Kolejnym ważnym punktem, o którym należy pamiętać, jest jednoczesna obecność różnych mykotoksyn w surowcach. Obecność wielu mykotoksyn może generować efekty addytywne lub synergistyczne, dzięki czemu negatywny wpływ na zdrowie i produkcję jest większy niż suma poszczególnych efektów. Ponadto przewlekłe narażenie na niskie stężenia mykotoksyn powoduje niespecyficzne objawy, które trudno jest prześledzić i sprawdzić w przypadku mykotoksyn. W związku z tym spożycie wielu mykotoksyn w niskich dawkach może spowodować poważniejsze negatywne skutki dla wydajności zwierząt i większe straty ekonomiczne niż ostra dawka toksyczna.

Zmodyfikowane mykotoksyny

Zmodyfikowane mykotoksyny są pochodnymi mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby lub tworzonych przez zakażone rośliny w ramach ich mechanizmu obronnego. Ponadto tworzenie tych pochodnych może również zachodzić w procesach produkcji pasz i metabolizmie mikrobiologicznym. Po spożyciu wraz z paszą zmodyfikowaną mykotoksynę można ponownie przekształcić w toksynę rodzicielską dzięki mikrobiocie i metabolizmowi zwierzęcia. Zmodyfikowane mykotoksyny często wykazują podobną toksyczność, ale mogą być również mniej lub bardziej toksyczne niż ich macierzyste toksyny. Zmodyfikowane mykotoksyny są problematyczne, ponieważ są ukryte przed wieloma analitycznymi metodami wykrywania, co prowadzi do niedoszacowania poziomu zanieczyszczenia paszy.

Strategie zapobiegania skutkom mykotoksyn

Najbardziej skutecznym podejściem w celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu mykotoksyn na zwierzęta hodowlane jest stosowanie substancji, które mogą zmniejszać wchłanianie i wspomagać wydalanie mykotoksyn. Spoiwa mykotoksyn o szerokim spektrum działania są najskuteczniejszym narzędziem do ochrony.

Aby zapobiec wpływowi mykotoksyn na wydajność zwierząt, Nutrex opracował linię produktów Free-Tox. Marka Free-Tox obejmuje różnorodne produkty, od spoiw składających się wyłącznie ze starannie dobranych składników na bazie krzemianów po bardziej złożone produkty z bardziej zróżnicowanymi składnikami, które działają synergistycznie, aby zapobiegać i przeciwdziałać negatywnemu wpływowi zanieczyszczenia mykotoksynami.

Referencje są dostępne na życzenie.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji!