Martwica ucha u świń – problem wieloczynnikowy

Czym jest martwica ucha?

Martwica ucha jest wynikiem zmniejszonego krążenia krwi w uchu, co powoduje martwicę końcówki lub krawędzi ucha. Łagodna martwica ucha charakteryzuje się małymi plamkami martwicy (niebiesko-czarne) na czubku ucha. W ciężkich przypadkach prowadzi to do strupów i otwartych ran zarówno na końcówce, jak i na krawędzi ucha. Stan ten jest zwykle obserwowany u prosiąt odsadzonych od maciory w okresie letnim, ale może również wystąpić w innych porach roku. Martwica ucha jest problemem wieloczynnikowym, utrudniającym określenie przyczyny. Rozwój martwicy ucha w większości przypadków nie może być związany tylko z jednym (wyłącznym) czynnikiem, ale pewną rolę odgrywa kilka czynników. Te potencjalne czynniki można podzielić na przyczyny zakaźne i niezakaźne.

Jakie są potencjalne przyczyny martwicy ucha?

Potencjalne przyczyny martwicy ucha można podzielić na przyczyny zakaźne i niezakaźne.

Mykotoksyny i endotoksyny jako potencjalna przyczyna martwicy ucha

Alkaloidy sporyszu

Alkaloidy sporyszu to mykotoksyny wytwarzane jako wtórne metabolity przez grzyby z rodzaju Claviceps, które rosną na uprawach lub powstają podczas przechowywania w złych warunkach uprawnych. Mogą także występować w gotowej paszy. Mają podobną strukturę do niektórych neuroprzekaźników, takich jak noradrenalina i dopamina. Hamowanie receptorów tych neuroprzekaźników przez alkaloidy sporyszu powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, ograniczenie dopływu krwi i tlenu do kończyn i ostatecznie prowadzi do utraty końcówek ucha.

Endotoksyny

Deoksyniwalenol (DON) jest ogólnie znany z tego, że ma negatywny wpływ na barierę jelitową prosiąt. Jeśli ta bariera jelitowa zostanie przerwana, endotoksyny z przewodu pokarmowego mogą przenikać przez błonę śluzową jelita do krwi. Gdy endotoksyny przechodzą przez ścianę jelita, powodują reakcję zapalną, która ma wpływ na krążenie krwi u zwierzęcia. Mówiąc dokładniej, przepływ krwi w uszach, ogonie i nogach zostanie zmniejszony, co spowoduje martwicę. Oprócz DON istnieje kilka innych czynników ryzyka mogących dodatkowo zwiększyć wyciek endotoksyn wzdłuż ściany jelita, takich jak: stres cieplny, odstawienie, zmiany w dawce pokarmowej oraz stosowanie antybiotyków.

 

Skutek martwicy ucha

Większość świń wykazujących oznaki martwicy uszu ma od 4 do 10 tygodni. W zależności od wielu czynników ogniska często występują w poszczególnych kojcach i obejmują ponad 60–80% zwierząt. Większość zmian goi się po kilku tygodniach, pozostawiając mniej lub bardziej poważne uszkodzenia całego ucha. Wpływ na wzrost świń w tych kojcach może być znaczący, zwłaszcza gdy sytuacja przechodzi w gryzienie uszkodzonych uszu. Świnie z uszkodzonymi uszami najlepiej separować i leczyć środkami przeciwdrobnoustrojowymi, co zwiększa koszty produkcji. Ponadto istnieje ryzyko rozwoju septycznego zapalenia stawów lub śmierci z powodu wtórnej posocznicy bakteryjnej. W gospodarstwach zmagających się z martwicą ucha częściej niż w gospodarstwach domowych występują objawy martwicy ogona, które można pomylić z obgryzaniem ogona i nieświadomie nasilać te objawy. Martwica ogona i obgryzanie ogonów stały się bardzo poważnym problemem w UE, ponieważ dokowanie ogonów zostało zakazane przez Komisję Europejską (Unia Europejska. Dyrektywa Rady 2008/120 / WE). Martwica ucha może zwiększyć częstość złej oceny tusz i może znacząco wpłynąć na cenę świni, ponieważ jest postrzegana jako kwestia zdrowia i dobrostanu.

Zapobieganie martwicy ucha

Biorąc pod uwagę jego wieloczynnikowy charakter, martwica ucha nie jest problemem, który można rozwiązać z dnia na dzień. Jednak zapobieganie jak największej liczbie przyczyn, takich jak mykotoksyny i endotoksyny, jest zdecydowanie ważną częścią rozwiązania problemu. EndoBan FT może pomóc zmniejszyć występowanie martwicy ucha, szczególnie gdy martwica ucha jest spowodowana mykotoksynami obecnymi w paszy i / lub wyciekaniem endotoksyn z przewodu pokarmowego przez przerwaną barierę jelitową.

Referencje są dostępne na życzenie.

EndoBan® FT

Reduktor toksyn

EndoBan®

Reduktor endotoksyn

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji!