Tajemnica endotoksyn wyjaśniona!

Endotoksyny są…

Pochodzenie i struktura chemiczna lipopolisacharydów (LPS). A: Bakterie Gram-ujemne; B: ściana komórkowa bakterii Gram-ujemnych; C LPS; D: zewnętrzny O-polisacharyd: E: wewnętrzny R-polisacharyd; F: lipid A

Endotoksyny są toksycznymi związkami pochodzenia bakteryjnego. Najbardziej znanymi endotoksynami są lipopolisacharydy (LPS), które są częścią ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych (np. E. coli, Salmonella). LPS ze wszystkich bakterii Gram-ujemnych, komensalnych lub patogennych, mają tę samą strukturę chemiczną, będąc zewnętrznym O-polisacharydem, wewnętrznym R-polisacharydem i cząsteczką lipidu A. Ten ostatni przenosi endotoksyczną aktywność LPS i prowadzi do aktywacji układu odpornościowego. Ta endotoksyczność lipidu A jest różna dla różnych bakterii i zależy od kilku czynników strukturalnych.

Endotoksyny są obecne zawsze i wszędzie!

Czynniki, o których wiadomo, że zwiększają przepuszczalność jelit: antybiotyki, stłuszczenie wątroby, zmiana pokarmu, stres cieplny, patogeny, SARA, mykotoksyny, odsadzanie.

Podczas normalnego podziału bakterii i lizy cząsteczki LPS są uwalniane z zewnętrznej błony bakteryjnej do środowiska, takiego jak powietrze, woda, gleba i przewód pokarmowy (GIT). GIT zwierząt produkcyjnych jest skolonizowany przez różne mikroorganizmy, w tym ogromną liczbę gatunków bakterii tworzących największą populację mikroflory jelitowej. Dlatego endotoksyny są szczególnie obfite w jelitach zwierząt hodowlanych.

Przewód pokarmowy jest najważniejszym źródłem endotoksyn. Gdy endotoksyny przechodzą przez barierę jelitową, poprzez ścieżki śródkomórkowe lub międzykomórkowe, wywołują reakcję zapalną pochłaniającą energię i składniki odżywcze potrzebne do wzrostu i produkcji. Dlatego skuteczna bariera jelitowa jest niezbędna do zapobiegania translokacji endotoksyn. Wiadomo jednak, że kilka czynników (np. stres cieplny, mykotoksyny, patogeny, zmiana pokarmu, odsadzanie) zwiększa przepuszczalność jelit, pozwalająctym samym na wyciek endotoksyn.

Endotoksyny wywołują stany zapalne

Po wprowadzeniu do obrotu endotoksyny wywołują reakcję zapalną, która zużywa dużo energii i składników odżywczych kosztem produkcji mięsa, jaj i mleka. Endotoksyny mogą również wywoływać wiele zaburzeń metabolicznych, takich jak kulawizna i stłuszczenie wątroby. W najgorszym przypadku duże ilości endotoksyn powodują wstrząs septyczny, a nawet śmierć.

Nowe strategie ochrony zwierząt przed endotoksynami

Z powyższej dyskusji wynika, że należy opracować nowe strategie w celu ograniczenia negatywnych skutków endotoksyn. W szczególności należy podjąć środki w celu zminimalizowania wycieku endotoksyn przez przewód pokarmowy. Można to osiągnąć przez wzmocnienie funkcji bariery jelitowej oraz poprzez zmniejszenie zarówno ilości, jak i toksyczności endotoksyn znajdujących się w świetle przewodu pokarmowego.

Nutrex opracował nowy innowacyjny dodatek paszowy EndoBan, łącząc różne strategie, aby pomóc rolnikom i mieszalniom pasz w przeciwdziałaniu problemów związanych z endotoksynami w celu ochrony zdrowia zwierząt i poprawy wydajności.

Referencje są dostępne na życzenie.

EndoBan® FT

Reduktor toksyn

EndoBan®

Reduktor endotoksyn

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji!