Wpływ stresu cieplnego na drób

Stres jest metodą stosowaną przez organizm w celu sprostania każdemu wyzwaniu. W szczególności ptaki są bardzo wrażliwe na wyzwania środowiskowe, takie jak wysokie temperatury otoczenia, które powodują stres cieplny. U drobiu stres cieplny ma niepożądany wpływ na zdrowie jelit, trawienie i wchłanianie składników odżywczych, układ odpornościowy oraz jest odpowiedzialny za zwiększony poziom stresu oksydacyjnego, prowadząc do spadku wydajności i wzrostu strat ekonomicznych dla producentów.

Dobre zdrowie

Przewód żołądkowo-jelitowy jest szczególnie wrażliwy na stresory, przez co wpływa to na połączenia zamykające (A), wysokość kosmków i głębokość krypty (B), skład mikroflory (C) i enzymy trawienne (D).

Przewód pokarmowy jest szczególnie wrażliwy na stresory. W warunkach stresu cieplnego obserwuje się zmiany morfologiczne i fizjologiczne, które negatywnie wpływają na funkcjonalność i integralność nabłonka jelitowego oraz zwiększają podatność na choroby takie jak infekcja Salmonellą spp. Stres cieplny wpływa na przepuszczalność jelit z powodu zakłócenia i zmiany białek połączeń zamykających (A). Ponadto, poprzez rozszerzenie naczyń, stres cieplny zmniejsza dopływ krwi do komórek nabłonkowych, co powoduje mniejsze dostarczanie tlenu i substancji odżywczych do enterocytów. Oprócz wzrostu przepuszczalności jelit stres cieplny wpływa również na populacje drobnoustrojów jelitowych. Stres cieplny zwiększa liczebność szkodliwych bakterii, jednocześnie zmniejszając liczebność bakterii pożytecznych (C). Ta głęboko zmieniona populacja mikroflory przyczynia się również do zwiększenia przepuszczalności jelit oraz zaburzeń odporności i metabolizmu.

Absorpcja składników odżywczych i trawienie

Jelito odgrywa istotną rolę w przyswajaniu i trawieniu składników odżywczych. Zmiany morfologiczne nabłonka jelita obserwuje się u drobiu poddanego stresowi cieplnemu. Na wysokość kosmków (B), głębokość krypty (B), szerokość kosmków i / lub stosunek wysokości kosmków do głębokości krypty wpływ ma stres cieplny, co powoduje zmniejszenie powierzchni chłonnej kosmków i negatywny wpływ na wchłanianie składników pokarmowych. Ponadto wchłanianie składników pokarmowych jest zmniejszone z powodu zmian w ekspresji jelitowych transporterów składników odżywczych. Oprócz tego, że ptaki poddane stresowi cieplnemu zmniejszają zużycie paszy, stres cieplny prowadzi również do zmniejszenia strawności pokarmowej. Strawność węglowodanów, białek i lipidów jest zmniejszona przez zmiany aktywności enzymów trawiennych (D), takich jak amylaza, maltaza, lipaza, trypsyna i chymotrypsyna. Ostatecznie niektóre niezbędne składniki odżywcze, takie jak białka, aminokwasy, minerały i witaminy, stają się niewystarczające.

Układ odpornościowy

Stres cieplny zwiększa podatność na choroby u drobiu, ponieważ ma działanie immunosupresyjne. Funkcja tkanek limfatycznych, takich jak grasica, śledziona i kaletka, zmniejsza się podczas stresu cieplnego. Obserwuje się niższe poziomy wszystkich krążących przeciwciał, co skutkuje zmniejszoną skutecznością szczepienia. Negatywny wpływ na funkcjonowanie makrofagów ma także stres cieplny. Ich liczba inicjująca fagocytozę, jak również ich zdolność fagocytarna oraz ich udział w wybuchu tlenowym są zmniejszone, co powoduje mniej skuteczną odpowiedź immunologiczną.

Stres oksydacyjny

Ciśnienie utleniające

W warunkach stresu środowiskowego, takich jak stres cieplny, komórki mają większe zapotrzebowanie na energię i zużywają dwukrotnie więcej energii niż zwykle. Aby zaspokoić tę potrzebę, zwiększa się metabolizm energii, prowadząc do większego wycieku elektronów z łańcucha transportu elektronów w mitochondriach i zwiększonej produkcji reaktywnych form tlenu. Ponadto rosnące stężenie ROS podczas stresu oksydacyjnego przyczynia się do zwiększenia przepuszczalności jelitowej, co ułatwia translokację bakterii. Ponadto zwierzęta doświadczające stresu cieplnego mają zmniejszoną zdolność przeciwutleniającą. W konsekwencji ciało ptaka wejdzie w etap stresu oksydacyjnego, który uszkodzi komórki i tkanki i spowoduje dalszy spadek wydajności ptaka.

Wzrost i produkcja

Aby ptaki utrzymywały normalną temperaturę ciała i aktywność metaboliczną, gdy znajdują się poza strefą termoneutralną, muszą zużywać energię, która najlepiej byłaby wykorzystana do wzrostu i produkcji mięsa / jaj. Kiedy ptaki dyszą, by stracić ciepło, tracą 540 kcal energii na każde 1 ml parowania wody. Dodatkowo, podczas stresu cieplnego, zużycie paszy zmniejsza się, a pobór wody wzrasta, co skutkuje wyższym współczynnikiem konwersji paszy oraz mniejszym przyrostem masy i wydajnością rzeźną brojlerów. Z powodu stresu cieplnego kury nioski wykazują spadek produkcji jaj, mają gorszą jakość skorupy oraz pogarsza się wykluwalność i płodność.

Referencje są dostępne na życzenie.

Y-MOS

Immunomodulatory

PhytoStar®

Produkty fitogeniczne

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji!