Nigdy nie lekceważ znaczenia zdrowych jelit!

Jakie są funkcje jelit?

Trawienie paszy i wchłanianie składników odżywczych

Trawienie paszy można podzielić na dwa odrębne procesy: (1) trawienie mechaniczne poprzez żucie, rozdrabnianie, ubijanie i mieszanie w górnym odcinku przewodu pokarmowego (jama ustna/wole i żołądek) oraz (2) trawienie chemiczne przy użyciu enzymów i kwasów żółciowych w celu rozbicia materiału paszowego na jego składniki składowe w jelicie cienkim. Składniki odżywcze są wchłaniane w jelicie cienkim, które ma dużą powierzchnię wewnętrzną ze względu na fałdy warstwy nabłonkowej (kosmki) i obecność mikrokosmków na enterocytach w warstwie nabłonkowej.

Zapewnienie ochrony przed patogenami i toksynami

Integralność jelit

Integralność jelit to zdolność przewodu pokarmowego do działania jako bariera fizyczna, zapobiegająca translokacji patogenów i potencjalnie szkodliwych cząsteczek, takich jak mikotoksyny i endotoksyny. Uważa się, że integralność jelit jest utrzymywana głównie przez (A) warstwę śluzu, pokrywającą komórki nabłonkowe oraz (B) białka połączeń ścisłych, łączące komórki nabłonkowe. Upośledzenie integralności jelit może prowadzić do translokacji drobnoustrojów (patogenów i toksyn, takich jak endotoksyny), prawdopodobnie powodując stan zapalny.

Tkanka limfatyczna związana z jelitami (GALT)

Jelito grube jest uważane za największy narząd układu odpornościowego, ponieważ znajduje się w nim ponad 70% komórek układu odpornościowego. GALT składa się z zestawu komórek, takich jak komórki mezenchymalne, komórki dendrytyczne, limfocyty i makrofagi znajdujące się pod warstwą śluzu i pojedynczą warstwą komórek nabłonkowych. Główną funkcją GALT jest rozpoznawanie i reagowanie na bodźce patogenne, bez wywoływania odpowiedzi zapalnej, gdy przetwarza antygeny z pożywienia lub mikrobioty komensalnej.

Zrównoważona populacja drobnoustrojów

Mikrobiota jelitowa to ogromna grupa mikroorganizmów, w tym bakterii, wirusów i grzybów zamieszkujących głównie jelito grube i żyjących w symbiozie z gospodarzem.  Zdrowa i dobrze zbilansowana mikrobiota jest kluczowa dla zdrowego zwierzęcia, ponieważ przyczynia się ona do integralności jelit, trawienia składników odżywczych i wspiera układ odpornościowy. Różne czynniki stresowe mogą wpływać na mikrobiotę jelitową i powodować brak równowagi lub dysbiozę w populacji bakterii poprzez zmniejszenie korzystnej populacji bakterii i zwiększenie niekorzystnej populacji bakterii.

Czym jest optymalne zdrowie jelit?

Optymalne zdrowie jelit zależy od integralności jelit, układu odpornościowego błony śluzowej i populacji drobnoustrojów oraz ich interakcji. W idealnych warunkach składniki te są w równowadze, a większość składników odżywczych w diecie jest ukierunkowana na wzrost i produkcję. Jednak nowoczesne systemy produkcyjne narażają zwierzęta na różne czynniki stresowe w całym cyklu życia. Te czynniki stresowe, takie jak patogeny, toksyny, stres cieplny, szczepienia, jakość paszy i zmiany paszy, mogą prowadzić do braku równowagi między integralnością jelit, mikrobiotą i układem odpornościowym. W rezultacie trawienie i wchłanianie składników odżywczych staje się nieskuteczne, a więcej składników odżywczych jest wykorzystywanych przez układ odpornościowy, kosztem wydajności zootechnicznej.

Promowanie zdrowia jelit za pomocą dodatków paszowych

Rosnący potencjał genetyczny naszych zwierząt gospodarskich i systemów intensywnej produkcji wraz z wyraźną i nieuniknioną potrzebą odejścia od antybakteryjnych stymulatorów wzrostu wymaga alternatywnych strategii wspierania i utrzymywania optymalnego zdrowia jelit w celu poprawy dobrostanu i wydajności zwierząt. Obecnie dodatki paszowe odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu zdrowia jelit i ograniczaniu stosowania antybiotyków.

Nutrex oferuje szeroką gamę różnych produktów wspierających jeden lub więcej aspektów zdrowia jelit poprzez

  • Poprawę trawienia paszy dzięki enzymom paszowym (Nutrase)
  • Zmniejszenie obecności toksyn, takich jak mykotoksyny i endotoksyny (Starbind i EndoBan)
  • Wspieranie integralności jelit (Nutracid, Y-MOS, PhytoStar)
  • Wspieranie rozwoju jelit (Y-MOS)
  • Stymulowanie korzystnej mikroflory (Y-MOS, Nutracid)

Y-MOS

Immunomodulatory

PhytoStar®

Produkty fitogeniczne

Nutracid

Zakwaszacze

EndoBan®

Reduktor endotoksyn